Ποιοι είμαστε

Η Ακαδημία Δικτύων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δημιουργήθηκε το  2012 και είναι εγγεγραμμένη στο διεθνές δίκτυο ακαδημιών της Cisco με το ID 3081763. Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι να διδάσκουν μαθήματα επιπέδου CCNA. Τα μαθήματα  διεξάγονται σε συνεργασία με το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Cisco και έχουν ως στόχο την εκπαίδευση φοιτητών και επαγγελματιών στους τομείς της πληροφορικής και μηχανικής δικτύων και επικοινωνιών και συναφών κλάδων, καθώς και την απόκτηση της πιστοποίησης “Cisco Certified Networking Associate”.