Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι ανά ενότητα:

  • Φοιτητές Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: €75
  • Υπάλληλοι και Απόφοιτοι* Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: €150
  • Φοιτητές άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων: €150
  • Λοιπές Κατηγορίες: €350**

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΠΚ εντός δυο βδομάδων από την έναρξη κάθε ενότητας.

*Οι απόφοιτοι του ΤΠΚ θα πρέπει να προσκομίσουν  αντίγραφο του πτυχίου τους για να δικαιούνται την έκπτωση.
** 
Προσφέρεται έκπτωση 10% ανά άτομο σε εταιρείες και οργανισμούς με την συμμετοχή πέραν των τριών ατόμων.