Ενότητα 1

CCNA R&S: Introduction to Networks Version 6.0 | Κυκλοφόρησε Νοέμβριο 2016

Περίληψη Ενότητας
Η ενότητα Introduction to Networks (ITN) καλύπτει την αρχιτεκτονική, την δομή και τις λειτουργίες των δικτύων. Η ενότητα σας εισάγει στις αρχές και τη δομή των διευθύνσεων IP, στις βασικές αρχές του Ethernet, των μέσων και των λειτουργιών για να δημιουργήσει τα θεμέλια ολόκληρου το προγράμματος.

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητευόμενοι θα είναι ικανοί να:

  • εξηγήσουν τις τεχνολογίες των δικτύων
  • κατανοήσουν πως οι δικτυωμένες συσκευές έχουν πρόσβαση σε τοπικά και απομακρυσμένα δίκτυα
  • περιγράψουν τα μέρη του router και του switch
  • κατανοήσουν και να εξηγήσουν πως λειτουργεί το routing σ’ ένα μικρό ή μεσαίου μεγέθους επιχειρηματικό δίκτυο
  • σχεδιάσουν το σχήμα διευθύνσεων IP για τη συνδεσιμότητα ενός δικτύου
  • διαμορφώσουν τις αρχικές ρυθμίσεις των router και switch
  • υλοποιήσουν βασική συνδεσιμότητα μεταξύ δικτυωμένου εξοπλισμού
  • ρυθμίσουν εργαλεία παρακολούθησης δικτύων

Η ενότητα διεξάγεται με εκπαιδευτές και είναι η πρώτη από τις τέσσερις ενότητες στο Cisco CCNA Routing and Switching. Η ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες με τη χρήση του Packet Tracer, πρακτική εργασία μέσα σε εργαστήρια και μεγάλη γκάμα εργασιών και εργαλείων.

Απαιτήσεις
Η ενότητα είναι κατάλληλη για μαθητευόμενους όλων των επιπέδων συμπεριλαμβανομένων των γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών, πανεπιστημίων και κολλεγίων. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση δικτύων υπολογιστών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών.