Ενότητα 2

CCNA R&S: Routing and Switching Essentials Version 6.0 | Κυκλοφόρησε Νοέμβριο 2016

Περίληψη Ενότητας
Η ενότητα Routing and Switching Essentials (RSE), καλύπτει την αρχιτεκτονική, τα στοιχεία δομής και τις λειτουργίες των δρομολογητών και των μεταγωγέων σε ένα μικρό δίκτυο. Οι μαθητευόμενοι μαθαίνουν πώς να διαμορφώσουν έναν δρομολογητή και έναν μεταγωγέα για βασικές λειτουργίες.

Μέχρι το τέλος της ενότητας, οι μαθητευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • κατανοήσουν πως ένας δρομολογητής θα προωθήσει τα δεδομένα με βάση τα περιεχόμενα του πίνακα δρομολόγησης
 • εξηγήσουν πως λειτουργεί η μεταγωγή σε ένα μικρό ή μεσαίου μεγέθους επιχειρηματικό δίκτυο
 • χρησιμοποιούν εργαλεία παρακολούθησης και πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου για την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύων δεδομένων
 • ρυθμίσουν εργαλεία παρακολούθησης διαθέσιμα για μικρά ή μεσαίου μεγέθους επιχειρηματικά δίκτυα
 • διαμορφώσουν τις αρχικές ρυθμίσεις σε εξοπλισμό δικτύου
 • διαμορφώσουν τις θύρες Ethernet ενός μεταγωγέα
 • δημιουργήσουν νοητά δίκτυα VLANS
 • εφαρμόσουν στατική δρομολόγηση
 • εφαρμόσουν την υπηρεσία DHCP σε ένα δρομολογητή
 • εφαρμόσουν τον μηχανισμό μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (NAT)
 • διαμορφώσουν λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) για έλεγχο της κυκλοφορίας δεδομένων

Η ενότητα διεξάγεται με εκπαιδευτή και είναι η δεύτερη από τις τέσσερις ενότητες στο Cisco CCNA Routing and Switching. Η ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες με τη χρήση του  Packet Tracer, εργαστηριακές ασκήσεις και μεγάλη γκάμα εργασιών και εργαλείων.

Απαιτήσεις
Η ενότητα είναι κατάλληλη για μαθητευόμενους όλων των επιπέδων συμπεριλαμβανομένων των γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών, πανεπιστημίων και κολλεγίων. Απαιτείται η γνώση της πρώτης ενότητας Introduction to Networks ή αντίστοιχη εμπειρία.