Ενότητα 3

CCNA R&S: Scaling Networks Version 6.0 | Κυκλοφόρησε Ιούνιο 2017

Περίληψη Ενότητας
Η ενότητα CCNA Scaling Networks (ScaN) καλύπτει την αρχιτεκτονική, τα μέρη και τις λειτουργίες των δρομολογητών και των μεταγωγέων σε μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα δίκτυα. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να διαμορφώνουν τους δρομολογητές και τους μεταγωγείς για προηγμένη λειτουργικότητα.

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητευόμενοι θα είναι ικανοί να:

  • παραμετροποιούν και να εντοπίζουν προβλήματα στην διαμόρφωση των δρομολογητών και των μεταγωγέων
  • επιλύουν κοινά προβλήματα με τα OSPF, EIGRP και STP σε δίκτυα IPv4 και IPv6
  • υλοποιούν ένα WLAN σε ένα μικρό ή μεσαίου μεγέθους δίκτυο

Η ενότητα διεξάγεται με εκπαιδευτή και είναι η δεύτερη από τις τέσσερις ενότητες στο Cisco CCNA Routing and Switching. Η ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες με τη χρήση του Packet Tracer, εργαστηριακές ασκήσεις και μεγάλη γκάμα εργασιών αξιολόγησης και εργαλείων.

Απαιτήσεις
Η ενότητα είναι κατάλληλη για μαθητές όλων των επιπέδων, συμπεριλαμβανομένων των γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών, πανεπιστημίων και κολλεγίων. Απαιτείται η γνώση των ενοτήτων 1 και 2 ή αντίστοιχη εμπειρία.