Ενότητα 4

Ενότητα 4 CCNA R&S: Connecting Networks Version 6.0 | Κυκλοφόρησε Ιούνιο 2017

Περίληψη ενότητας
Η ενότητα Connecting Networks (CN) αφορά σε τεχνολογίες WAN και υπηρεσίες δικτύου που απαιτούνται από συμπτυγμένες εφαρμογές σε περίπλοκα δίκτυα. Η ενότητα θα διδάξει στους εκπαιδευόμενους τα κριτήρια επιλογής του εξοπλισμού δικτύου και των τεχνολογιών WAN για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του δικτύου.

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητευόμενοι θα είναι ικανοί να:

  • παραμετροποιούν και να εντοπίζουν προβλήματα στον εξοπλισμό δικτύων
  • επιλύουν κοινά προβλήματα πρωτόκολλων στο επίπεδο data link
  • επιλύουν κοινά προβλήματα των OSPF, EIGRP και STP σε δίκτυα IPv4 και IPv6
  • εφαρμόζουν λειτουργίες νοητού ιδιωτικού δικτύου (VPN) σε περίπλοκα δίκτυα

Η ενότητα διεξάγετε με εκπαιδευτή και είναι η τελευταία από τις τέσσερις του Cisco CCNA Routing & Switching. Η ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες που χρησιμοποιούν το Packet Tracer, εργαστηριακές ασκήσεις και μια μεγάλη γκάμα εργασιών αξιολόγησης και εργαλείων.

Απαιτήσεις
Η ενότητα είναι κατάλληλη για μαθητές όλων των επιπέδων, συμπεριλαμβανομένων των γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών, πανεπιστημίων και κολλεγίων. Απαιτείται η γνώση των ενοτήτων 1, 2 και 3 ή αντίστοιχη εμπειρία.