Το πρόγραμμα

Η Cisco έχει σχεδιάσει τα μαθήματα έτσι ώστε να μην απαιτείται καμία προηγούμενη γνώση στα δίκτυα. Θα μπορείτε ν’ ακολουθήσετε την πορεία των μαθημάτων ακόμα κι αν δεν έχετε ακούσει ποτέ ξανά τον όρο «δίκτυο». Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 ενότητες:

  1. Introduction to Networks
  2. Routing and Switching Essentials
  3. Scaling Networks
  4. Connecting Networks

Κάθε ενότητα χρειάζεται περίπου 2,5 μήνες για την ολοκλήρωση της και ολόκληρο το πρόγραμμα περίπου 14 μήνες. Η κάθε ενότητα αποτελείται από 8-11 κεφάλαια. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει εργασία που πρέπει να γίνεται αφού μετρά στον τελικό βαθμό της ενότητας. Επίσης, στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει τελική γραπτή εξέταση μέσω διαδικτύου και μία πρακτική εξέταση η οποία γίνεται είτε στον εξομοιωτή Packet Tracer, είτε στον εργαστηριακό εξοπλισμό. Οι δύο αυτές εξετάσεις μετρούν στην τελική βαθμολογία της ενότητας, αλλά δεν προσφέρουν την επαγγελματική πιστοποίηση CCNA. Οι πρώτες δύο ενότητες της ύλης του CCNA Routing and Switching σας προετοιμάζουν για την επαγγελματική πιστοποίηση Cisco CCENT (ICND1) ή/και για να συνεχίσετε το πρόγραμμα μάθησης. Οι δύο τελευταίες ενότητες σας προετοιμάζουν για την επαγγελματική πιστοποίηση ICND2. Για να αποκτήσετε την επαγγελματική πιστοποίηση CCNA πρέπει να περάσετε επιτυχώς και τις δύο εξετάσεις ICND1 και ICND2. Εάν επιθυμείτε, για την πιστοποίηση σας στο επίπεδο CCNA, μπορείτε να δώσετε μόνο την εξέταση CCNAX η οποία είναι μόνο μία, αντί των εξετάσεων ICND1 και ICND2. Η εξέταση CCNAX εξετάζει τις γνώσεις των τεσσάρων ενοτήτων ταυτόχρονα. Η εγγραφή για τις επαγγελματικές αυτές εξετάσεις και η καταβολή του κόστους των εξετάσεων γίνεται απευθείας από εσάς, μέσω διαδικτύου στον σύνδεσμο http://www.vue.com/cisco. Το κόστος των επαγγελματικών εξετάσεων δεν καλύπτεται από τα δίδακτρα της ακαδημίας μας. Εάν όμως πετύχετε βαθμολογία πάνω από 75% από την πρώτη προσπάθεια σας για την τελική εξέταση της ενότητας, έχετε δικαίωμα για εκπτωτικό κουπόνι μέχρι 50% στο κόστος των επαγγελματικών εξετάσεων.