Εκπαιδευτές

Πέραν από τα καθήκοντα τους στην ακαδημία, οι εκπαιδευτές μας είναι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας του πανεπιστημίου. Η δρομολόγηση, η μεταγωγή, η ασύρματη συνδεσιμότητα, η IP τηλεφωνία, η ιντερνετική συνεργασία και τα συστήματα ασφαλείας, είναι η καθημερινή τους απασχόληση. Κάνουν τη θεωρία πράξη, εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Γι’ αυτό, και δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι θα μάθετε απ’ τους καλύτερους. Οι γνώσεις και η εμπειρία τους δεν περιορίζονται μόνο στα συστήματα της Cisco, αλλά χειρίζονται με την ίδια ευκολία εξοπλισμό και από άλλους προμηθευτές. Το να είσαι μηχανικός δικτύων απαιτεί πολύ περισσότερη γνώση από τη γνώση στα συστήματα της Cisco. Και αυτός είναι ο στόχος μας: να σας διδάξουμε τη λειτουργία των δικτύων.